Opis usług oferowanych przez firmę:

Szanowni Państwo !

ZHU Atlex zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w sferze BHP i p.poż. Organizuję i prowadzę szkolenia nie tylko z zakresu BHP na indywidualne zamówienie klienta. W ramach służby BHP i realizacji jednorazowych zleceń wykonuję między innymi :

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • audyty stanu bhp w firmie
 • sporządzanie okresowych analiz bhp
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • opracowywanie instrukcji p.poż.
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontrolnych
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp
 • organizację szkoleń z innego zakresu wynikających z indywidualnych potrzeb klienta
 • Ponadto ZHU Atlex posiada własne laboratorium badań środowiska pracy oferujące:

 • pomiary akredytowane w zakresie:
 • pył całkowity,
 • pył respirabilny,
 • hałas,
 • natężenie oświetlenia sztucznego.
 • Nr akredytacji: AB 1086

 • pomiary nieakredytowane.
 • Zapraszam do współpracy !

  Adres


  ZHU ATLEX - Henryk Syrek

 • ul. Garbarska 18
 • 38-300 Gorlice
 • tel. /18/ 352-17-25
 • tel. 501-095-211
 • email: atlex@poczta.fm