BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo to sytuacja, która daje poczucie braku zagrożeń dla istniejącego stanu rzeczy. Oczywiście w zależności od dziedziny, którą zajmuje się definiujący, pojęcie to określane jest zwykle nieco inaczej. Odnosząc się do dziedziny pracy, bezpieczeństwo to zwykle brak nieakceptowanego ryzyka wystąpienia szkód podczas jej wykonywania.

Higiena jest nauką zajmującą się wpływem otoczenia na wszelkie organizmy żywe. W medycynie będzie to dział badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Definicja zamieszczona w Encyklopedii popularnej PWN, określa higienę jako "naukę badającą wpływ czynników środowiska na zdrowie". W przypadku tego pojęcia również w odniesieniu do pracy należałoby uzupełnić tą definicję o pojecie środowiska pracy i oczywiście dodać, że chodzi nam o zdrowie człowieka (ściślej pracownika).

Praca zgodnie z Encyklopedią popularną PWN to "celowa działalność człowieka, zmierzająca do wytworzenia dóbr materialnych lub kulturowych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa". Tu analogicznie w zależności od dziadziny, którą zajmuje się definiujący pracę, określi ją nieco inaczej. Jednak w przypadku dziedziny, którą ja się zajmuję to chyba ta najpowszechniejsza definicja najlepiej określa to pojęcie.

Podsumowując za przytoczoną wyżej Encyklopedią popularną PWN bezpieczeństwo i higiena pracy to "zespół warunków zapewniających wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ujemnego wpływu środowiska pracy na organizm pracujących". Jest to definicja, która doskonale oddaje istotę funkcjonowania tego pojęcia w naszym kraju.

Adres


ZHU ATLEX - Henryk Syrek

  • ul. Garbarska 18
  • 38-300 Gorlice
  • tel. /18/ 352-17-25
  • tel. 501-095-211
  • email: atlex@poczta.fm